Pécsi Tudományegyetem

PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium
Deák Ferenc Gimnáziuma és Általános Iskolája

 

Tankönyvtámogatás

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Tankönyvtámogatás a 2015/2016-os tanévre

 

A 2015/2016-os tanévre szóló tankönyvtámogatás igénylés leadásának és az ehhez szükséges igazolások benyújtásának határideje 2015. május 4.

9. évfolyamot 2015. szeptemberében kezdő új tanulóink számára a határidő az iskolába történő beiratkozás napja. Az iratokat Nagy Erika gazdasági dolgozónál szíveskedjenek átadni.

Az igénylőlapokat a szeptemberi szülői értekezleten kérhetik az osztályfőnöktől, letölthetők az iskolai honlapról illetve átvehetők a gazdasági irodában.

Felhívjuk figyelmüket, hogy ahatáridőn túl benyújtott igényeket az iskola nem köteles kielégíteni kivéve, ha az igényjogosultság a határidőt követően áll be.Ez esetben kérjük, hogy az igényüket a jogosultság beálltát követő 15 napon belül a fent említett módon nyújtsák be.

 

A támogatásra az a tanuló jogosult, aki

a) tartósan beteg,

b) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,

c) pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar),

d) három- vagy többgyermekes családban él,

e) nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult,

f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

 

 

A tankönyvtámogatáshoz szükséges igénylőlap és tájékoztató letölthető itt.

You shall not pass!