Pécsi Tudományegyetem

PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium
Deák Ferenc Gimnáziuma és Általános Iskolája

 

Tudnivalók a tanulói tankönyvtámogatásról

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A normatív támogatás igénylésének feltételei

Jogszabályi rendelkezések alapján normatív támogatásban részesülhet az a tanuló, aki

•tartósan beteg (szakorvos igazolja vagy a magasabb összegű családi pótlék),

•sajátos nevelési igényű (szakértői, rehabilitációs bizottság igazolja),

mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos,

több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,

autizmus spektrum zavarral rendelkezik,

pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros aktivitászavar, figyelem- vagy magatartászavar stb. esetén),

•három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él (a megállapított családi pótlék/iskoláztatási támogatás igazolja),

•nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult (a megállapított családi pótlék/iskoláztatási támogatás igazolja),

•rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő (az erről szóló határozat igazolja).

A hatályos tankönyvrendelet értelmében a dokumentumtárból letölthető, kitöltött igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratokat is!

 

A normatív kedvezmény igénybevétele:

Az ingyenes tankönyveket iskolánk könyvtári kölcsönzéssel tudja biztosítani, azaz a tankönyveket (szeptembertől júniusig) kölcsönözik a tanulók. A könyvtárból kölcsönzött tankönyveket a tanév végén visszakérjük, szükség esetén hosszabbítható a kölcsönzés ideje.

A tankönyvekbe csak ceruzával lehet dolgozni! Amennyiben a tankönyvek elvesznek vagy megrongálódnak, azokat a tanulónak tanév végén pótolnia kell vagy meg kell téríteni

Kérjük, hogy a mellékelt „Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz” nevű nyomtatványt azok töltsék ki, akik jogosultak és szeretnék igénybe venni az ingyen tankönyv lehetőségét. 

Az „Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz” és az igazolások leadási határideje: 2017. április 25.

 

rovat: 
You shall not pass!