Digitális munkarend 2021. március 8-a és április 7-e között

Kedves Szülők!

A Kormány szigorú korlátozások bevezetését rendelte el a járvány megfékezése érdekében. Ennek egyik részletszabálya alapján ismételten tantermen kívüli digitális munkarend került bevezetésre 2021. március 8-a és április 7-e között.

Ez többletfeladatot ró gyermekre, szülőre, pedagógusra egyaránt. Az „otthontanulás” a szülők támogatása nélkül nem valósulhat meg, ezért nagy szükségünk van kitartásra, türelemre, együttműködésre, egymás megértésére, egymás munkájának a megsegítésére. Az Önök támogató munkája nélkülözhetetlen. Nagyon szépen köszönjük, hogy fáradságot nem kímélve segítik gyermekeik tanulását, amely tudjuk, hogy a családoknak komoly terheléssel és áldozatvállalással jár.


Az együttműködés segítésére az alábbiakban összefoglaltam azokat az információkat, melyek elengedhetetlenek az eredményes közös munkához. 

•    Az iskola egyetlen egységes digitális kommunikációs platformot használ. Ez a már kipróbált Microsoft Office Teams felülete. A hét elején felmértük a tanulói eszközigényeket, minden diákunknak tudtunk olyan eszközt biztosítani, amivel részt tud venni az online oktatásban, hanggal, képpel fel tud lépni a felületre.

•    Intézményünk a Kormány által megjelölt időszakban teljes digitális munkarendben működik, a tanórákra a tanév elején elfogadott Eljárásrend a tantermen kívüli, digitális oktatás megvalósítása során elnevezésű dokumentum szabályai vonatkoznak.

A tanulók a héten ismételten megismerték, kérem, Önök is tekintsék át.

https://deak.pte.hu/hirek/eljarasrend-tantermen-kivuli-digitalis-oktatas-megvalositasa-soran

•    A digitális munkarend a jelenléti oktatás órarendi rendjében történik felső tagozaton, alsó tagozaton a kollégák „könnyített” órarenddel (a közismereti tantárgyak tanításával) dolgoznak majd gyermekeikkel. A csengetési rend viszont változik (ezt az eljárásrend V. A digitális oktatás munkarendje pont alatt találják meg). Minden osztályfőnök vasárnap 16 óráig kiküldi a digitális munkarend alatt érvényben lévő – a kontakt és a nem kontakt órákat jelző – órarendet, mely alapján a pedagógusok haladnak a diákokkal. Kérem, ezt kövessék.

•    A tanulók feladatmegoldását, a következő órára való felkészülését a napközis kollégák segítik alsó tagozaton. Az órarendben feltüntetett időpontokban lehetőséget biztosítunk a diákoknak, hogy szaktanár segítségével végezhessék el a feladott feladatokat.

•    Gyermekfelügyelet a 17/2021. (III.5.) EMMI határozat alapján az intézményben a kontaktusszám minél jelentősebb csökkentése érdekében egyelőre nem kerül megszervezésre.  (A tanulók étkeztetését a szolgáltató a következő hónapra átszámlázza.)

•    Az intézmény minden nap nyitva tart, de kérem a szülőket, csak indokolt esetben, előzetes bejelentkezéssel, intézményvezetői hozzájárulással, ügyintézés céljából jöjjenek be az épületbe. 

•    Iskolánkban a tavaszi szünetet (április 1-6.) megelőző három napban tanítás nélküli munkanapot rendelünk el, így a tanulóknak március 29-étől nem lesz tanítás. Az első jelenléti nap április 7-e (szerda).

•    Ugyanakkor a tervezett március 22-ei tanítás nélküli munkanapot nem adjuk ki, így ezen a napon a diákok a digitális munkarend (hétfői nap órarendje) szerint tanulnak.

Kérem, folyamatosan figyeljék iskolánk értesítéseit, tartsák a kapcsolatot az osztálytanítókkal, osztályfőnökökkel! Amennyiben a Kormány, az Operatív Törzs vagy a PTE Operatív Stáb további rendelkezéseket ad ki, annak az Önöket és gyermekeiket érintő pontjairól haladéktalanul tájékoztatjuk Önöket.


Kérem, hogy hiteles forrásból tájékozódjanak: www.koronavirus.gov.hu; www.kormany.hu; www.oktatas.hu


Mindnyájan felelősek vagyunk egymásért, ezért köszönjük együttműködésüket, türelmüket, támogatásukat. 
Vigyázzunk egymásra!

Mindenkinek jó egészséget kívánok a Deák nevelőtestülete nevében:

Pécs, 2021. 03. 05.          

                                        dr. Litter Adrienn
                                    tagintézmény-vezető