Újabb járványügyi intézkedések az intézményben (2021. november 9-től)

Tisztelt Szülők!

A fokozódó járványügyi helyzetre való tekintettel intézményünkben a preventív szemléletet erősítve, az illetékes szakhatóságok szakmai útmutatásának megfelelően és a napi tapasztalatokat figyelembe véve a koronavírus járvány terjedésére való tekintettel újabb, elengedhetetlen intézkedéseket vezetünk be.

Kérjük, kiemelt figyelemmel kísérjék az 1. és 4. pontokat! 
 

Gyermekeik, Önök és Kollégáim védelmének érdekében a következő rendelkezéseket hoztuk:

 
1.    Az iskola épülete oktatási céllal látogatható. Kérjük, a szülők az iskola épületébe ne jöjjenek be, kizárólag hivatalos ügyintézés céljából, előre egyeztetett időpontban, maszkban, kézfertőtlenítést követően.
Kérem Önöktől a személyes ügyintézés helyett az online lehetőségek igénybevételét.
Kivételesen a holnapi nap (2021. november 9.) fogadóóráit egy szülő / szülőpár - egy tanár / tanítópáros részvételével megtartjuk. Kérem, a folyosón várakozók tartsák be a 1,5 méter távolságot, viseljenek maszkot. A teremben a szaktanár és az érintett szülő tartózkodjon!


2.    Az iskolát csak egészséges tanuló látogathatja, így kérjük bármely betegség tüneteit mutató gyermeküket önmaga és a közösség védelme érdekében ne küldjék iskolába.
Kérem, tájékoztassák az iskolát, ha gyermeküknél koronavírus-gyanú merül fel vagy igazoltan fertőzött a további intézményi intézkedés érdekében.
Hiányzásuk a betegség idejére igazolt hiányzásnak minősül.


3.    Mindenki köteles betartani a fokozott higiéniai ajánlásokat (pl. kézfertőtlenítés, maszk viselése, köhögési etikett betartása).


4.    Iskolánkban a holnapi naptól (2021. november 9.) nemcsak a közösségi helyiségekben, hanem tanórán is kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk viselése. Kérem, gyermeküknél legyen maszk (javasolt a csere miatt több). Kérjük, hogy a maszkok tisztaságáról, illetve cseréjéről gondoskodjanak.


5.    Az iskola a tanuló számára oktatási ideje alatt látogatható. Azok a tanulók, akik nem igényeltek tanulószobát, a tanórák után kérjük, hagyják el az épületet.

Úgy gondoljuk, hogy gyermekeik továbbra is biztonságban vannak nálunk, de a helyzet az intézményben sajnos az országos folyamatokhoz hasonló. 
Bízom benne, hogy ezzel a védekezéssel biztosítani tudjuk a folyamatos jelenléti oktatást, és nem lesz szükséges a sorozatos megbetegedések miatt hosszabb-rövidebb időre digitális oktatást elrendelni.

Amennyiben a levél tartalmával kapcsolatban kérdésük merül fel, kérem, keressék bizalommal az osztályfőnököket.

A válsághelyzet idejére az intézménynek - amennyiben szükséges - lehetősége van további eljárásrendet bevezetni a járvány terjedésének megelőzése érdekében. Amennyiben a Fenntartó további rendelkezéseket ad ki, annak az Önöket és gyermekeiket érintő pontjairól haladéktalanul tájékoztatjuk Önöket.


Információkért figyeljék a tanév folyamán honlapunkat, tartsák a kapcsolatot az osztálytanítókkal, osztályfőnökökkel!


Kérem, hogy hiteles forrásból tájékozódjanak (www.koronavirus.gov.hu; www.kormany.hu; www.oktatas.hu)


Mindnyájan felelősek vagyunk egymásért, ezért köszönjük együttműködésüket.

 
Vigyázzanak az egészségükre!   Vigyázzunk egymásra!

 

Pécs, 2021. november 8.                                                                                        dr. Litter Adrienn
                                                                                                                             tagintézmény-vezető