Pécsi Tudományegyetem

PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
Deák Ferenc Gimnáziuma és Általános Iskolája

 

Kérelem szociális támogatáshoz 2018/2019

Nyomtatóbarát változatPDF változat
sliderbe kerüljön: 
igen

Tisztelt Szülők!

 

A szociális támogatás igénylőlapja letölthető a Kérelmek címszó alatt.

Az intézmény akkor tud szociális támogatást biztosítani a tanulók számára, ha a fenntartótól erre keretet kap.

 

 

1. Szociális rászorultsági alapon folyósított pénzbeli juttatás kérhető az alábbi célokra:

  • osztálykirándulási költségekhez, táborozáshoz való hozzájárulás,
  • nyelvvizsga költségeihez való hozzájárulás,
  • tankönyvvásárláshoz való hozzájárulás.

 

2. A támogatás odaítélésének elvei

 

2.1. Szociális rászorultság esetén azok a tanulók kaphatnak támogatást:

  • akiknél a család egy főre jutó jövedelme nem éri el a mindenkori minimálbér összegének 75%-át,
  • akiknél rendkívüli esemény történt a családban.

 

2.2. A kérelmek benyújtásának módja:

A kérelmet írásban kell benyújtani az osztályfőnöknek. A formanyomtatvány beszerezhető az osztályfőnöktől, vagy letölthető az intézmény honlapjáról. A kitöltött formanyomtatványokat az osztályfőnököknek el kell juttatni október 12-éig.

A szociális támogatás igénylését kezdeményezheti a szülő vagy a diákot tanító pedagógus, különösen az osztályfőnök. A támogatás igényléséhez a szülőnek jövedelemigazolást kell benyújtania.

 

2.3. Az elbíráló:

A tanulók részére biztosított szociális támogatások odaítéléséről az osztályfőnök írásbeli véleményének a kikérése után a szociális bizottság dönt. A szociális bizottság tagjai: az intézményegységek vezetői, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök, az iskolapszichológusok. 

A támogatás egy tanévben legfeljebb 10 000 Ft.

A pénzbeli juttatásban részesülő tanulók kötelesek számlával igazolni, hogy a támogatást a kérelemben megnevezett célra használták fel.

You shall not pass!