Pécsi Tudományegyetem

PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
Deák Ferenc Gimnáziuma és Általános Iskolája

 

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

2018/2019

PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Deák Ferenc Gimnáziuma és Általános Iskolája

 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23.§-a alapján az alábbiakban olvashatók intézményünk közzétételi listájának egyes elemei.

 

A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

Iskolánk az 1. évfolyamon hagyományos rendszerű nyelvi, illetve iskolaotthonos rendszerű osztályokat indít.

Minden év decemberében az iskolát bemutató nyílt napot tartunk, illetve januárban iskolai életmódra felkészítő játékos foglalkozásokat.

Az osztályokba történő felvételről az igazgató dönt a határidőre leadott jelentkezési lapok alapján.

 

 

A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

Beiratkozás az általános iskola 1. évfolyamára: 2018. április 12.

Beiratkozás a 2-12. évfolyamra: 2018. szeptember 3.

A fenntartó által engedélyezett osztályok száma: 3 osztály/évfolyam

 

 

A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is

A különböző díjakról és kedvezményekről részletesen a Házirend „Térítési díjak, szociális jellegű támogatások” c. fejezetében tájékozódhatnak.

 

 

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

 

 


 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

Az intézmény nyitvatartása: 7.00-17.00 (titkárság: 7.15-15.00).

Jelentősebb rendezvények, események:

Esemény/téma

Időpont

Alsós évnyitó

2018. szeptember 3.

Felsős iskolagyűlés

2018. szeptember 3.

Szülő értekezlet az 1. évfolyamon

2018. szeptember 3.

Szülői értekezlet a 2-4. évfolyamon

2018. szeptember 10.

Szülői értekezlet az 5-8. évfolyamon

2018. szeptember 17.

Szülői értekezlet a 10-12. évfolyamon

2018. szeptember 18.

Őszi túra

2018. szeptember 12.

Megemlékezés az aradi vértanúkról

2018. október 6.

Deák-napok

2018. október 12-13.

Október 23-i megemlékezés

2018. október 19.

Tantárgycsoportos fogadóóra

2018. november 12-13.

Pályaválasztási szülőértekezlet 8. évfolyamosok számára

2018. november 12.

Deák Ferenc magyar nyelvi és szövegértési verseny (4-12. évfolyam)

2018. november 15.

Pályaorientációs nap

2018. november 23.

Játszóház leendő 1. osztályosoknak

2018. december 8.

Szalagavató

2018. december 15.

Adventi műsor

2018. december 21.

Előkészítő „Iskolanyitogató”

2019. január 9., 16.,23.,30.

Az első félév vége

2019. január 25.

Szülői értekezlet az 1-4. évfolyamon

2019. február 4.

Szülői értekezlet az 5-8. évfolyamon

2019. február 5.

Szülői értekezlet a 9-12. évfolyamon

2019. február 6.

Farsang

2019. március 1.

Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól

2019. február 25.

Pénzügyi és vállalkozói témahét

2019. február 25-től március 1-ig

Március 15-i ünnepély

2019. március 14.

Fenntarthatósági témahét

2019. március 18-22.

Tantárgycsoportos fogadóóra

2019. március 18. és 19.

A víz világnapja

2019. március 22.

Tehetséghét

2019. március 25-29.

Digitális témahét

2019. április 8-12.

Megemlékezés a holocaust áldozatairól

2019. április 12.

A Föld napja

2019. április 22.

Ballagás a 12. évfolyamon

2019. május 3.

Írásbeli érettségi vizsgák kezdete

2019. május 6.

Kisérettségi vizsgák

2019. május 6-8.

Madarak és fák napja

2019. május 10.

Ausztriai nyelvi út

2019. május 12-18.

Nyelvi mérés

2019. május 22.

Kompetenciamérés

2019. május 29.

DÖK nap

2019. június 11.

Nemzeti összetartozás napja

2019. június 4.

Tanévzáró(k)

2019. június 14.

Ballagás a 8. évfolyamon

2019. június 14.

Szóbeli érettségi vizsgák

2019. június 17-25.


 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

 

 

 

A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program

Szervezeti és működési szabályzat                Házirend                     Pedagógiai program

 

 

A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Kiemelt statisztikai munkakör

Végzettségi kategória

Szakképzettség típusa

Létszám

általános iskolai tanár

alap

általános iskolai tanár

7 fő

általános iskolai tanár

mester

általános iskolai tanár

4 fő

általános iskolai tanár

mester

középiskolai tanár

10 fő

fejlesztő pedagógus

alap

gyógypedagógus

1 fő

gimnáziumi tanár

mester

középiskolai tanár

27 fő

iskolapszichológus

mester

pedagógus képesítéssel rendelkező egyéb felsőfokú végzettségű

1 fő

könyvtárostanár (tanító)

mester

tanító

1 fő

napközis foglalkozást tartó pedagógus

alap

általános iskolai tanár

1 fő

napközis foglalkozást tartó pedagógus

alap

tanító

2 fő

napközis foglalkozást tartó pedagógus

alap

tanító speciális képesítéssel

1 fő

napközis foglalkozást tartó pedagógus

mester

általános iskolai tanár

1 fő

tanító

alap

tanító

12 fő

tanító

mester

tanító

2 fő

 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

Az országos mérés-értékelések eredményeiről az iskola honlapján az Országos mérések menüpont alatt tájékozódhat.

 

 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

Évfolyamismétlésre utasított tanulók száma: 1 fő

 

 

Középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei

Az érettségi vizsgák átlageredményei a 2017/2018-as tanévben:

Középszint: 4,2

Emelt szint: 4,0

 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

Bővebben a Házirend „Tanulói jelentkezés tanórán kívüli foglalkozásokra/szakkörök, stb.” című fejezetében tájékozódhatnak.

 

 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Bővebben az összintézményi Pedagógiai program „A tanulói értékelés formái és követelményei”, illetve az „Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása” című fejezeteiben tájékozódhatnak.

 

 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Bővebben a Házirend „Az osztályozóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozóvizsgára jelentkezés módja és határideje” című fejezetében tájékozódhatnak.

 

 

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

Az iskolai osztályok száma: 24

Osztálylétszámok:

1a

1b

1c

2a

2b

2.c

3a

3b

4a

4b

5a

5b

6a

6b

7a

7b

8a

8b

25

23

24

22

22

22

26

23

28

27

28

28

29

25

26

24

28

28

 

10a

10b

11a

11b

12a

12b

25

19

26

26

30

29

 

You shall not pass!