Pécsi Tudományegyetem

PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
Deák Ferenc Gimnáziuma és Általános Iskolája

 

Ökoszemlélet a Deákban

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Ökoszemlélet a Deákban

A közvetlen természeti, tárgyi környezet nyújtotta lehetőségek

 

Az azonos értékrend, korszerű oktatási-nevelési elvek mellett (ld. Pedagógiai program 2.1.1 Pedagógiai (nevelési-oktatási) alapelveink, értékeink, céljaink, feladataink és eljárásaink) iskolánk hagyományosan nagy hangsúlyt fektet a környezeti nevelésre, a diákok környezettudatos magatartásának kialakítására. Célkitűzéseinket a pedagógiai programunkban fogalmaztuk meg, miszerint az intézmény célja a világra nyitott, az emberi kapcsolatokra érzékeny, a környezetéért felelősséget érző, önmagával és társaival szemben igényes, az ország hagyományainak szellemében cselekvő, a természeti és társadalmi környezettel egyaránt harmóniában élő diákok nevelése. Az iskola környezeti nevelési elvei magukba foglalják a környezettel és a természettel kapcsolatos értékek megismerését, a természet és a környezet sokszínűségének felfedezését, a környezettudatos magatartás alapjainak kialakítását, természeti kincseink védelmére és megőrzésére irányuló nevelést. Mind a helyi tantervben szereplő tantárgyak tananyagain keresztül, mind pedig tanórán kívüli tevékenységek során gazdagítjuk diákjaink tudását és formáljuk szemléletmódjukat (Pedagógiai program 2.2.13 egészségnevelési és környezeti nevelési elvek).

Intézményi környezetünk adottságai közül kiemelendő a színvonalas tanulási közeg mellett az iskolát körülvevő természeti környezet, ahol biztonságban, gondozott, higiénikus és esztétikus körülmények között hasznosan tölthetik el idejüket gyermekeink (pl.: szabadtéri sportpályák, környezetbarát anyagokból készült udvari játszóeszközök, fitness park, kerékpárok, rollerek és kerékpártároló;…). Feladatunk, tanulóinknak – életkoruknak megfelelő szinten – megtanítani a környezet megóvása szempontjából legfontosabb ismereteket, így az intézményi környezet kialakításában és fenntartásában való felelősségteljes részvételt, mely lehetővé teszi, hogy eredményeink hosszútávon is beépüljenek környezeti nevelési tevékenységünkbe és tanulóinkat a befektetett munkájuk megbecsülésére ösztönözze.

 

Diákjaink alkotó résztvevői az iskolai élet alakításának, formálásának. Nemcsak a témanapok, projektek, tanórába ágyazott környezeti nevelést, fenntarthatóság kérdéskörét érintő ismeretek elsajátításában érdekeltek (https://deak.pte.hu/oktatasi-programok-projektek), hanem ezen túl - a környezettudatos magatartás szabályainak figyelembe vételével - tevékenyen részt vesznek környezetük megóvásában. Fát ültetnek, virágokat gondoznak, szemetet szednek, csatlakoznak országos programokhoz (TeSzedd), részt vesznek civil szervezetek programjain (Ökováros-ökorégió), madáretetőt készítenek, szelektíven gyűjtik az iskola területén a hulladékot (papír, műanyag, háztartási hulladék, elem, mobilakkumulátor), az ökoszakkör tagjai karbantartják az ökofaliújságot,….

 

Legfontosabb célunk, hogy az intézmény arculata is egyértelműen jelezze elkötelezettségünket a fenntarthatóság, a környezetvédelem és a környezettudatos életmód mellett.

 

Az ökoszemléletet formáló tevékenységeinkről ide kattintva tájékozódhat. 

You shall not pass!