Díjazottak

2023

Nyírő Gizella


Általános iskolai tanító, középiskolai tanár, egyetemi gyakorlatvezető, könyvtáros tanár, fejlesztő biblioterapeuta

Több diplomás pedagógus, akinek a tanulás, az önképzés mindig mindennél fontosabb volt, mivel így lehet a különféle generációkat érdekesen, innovatív módon tanítani. Hihetetlen módszertani szaktudással rendelkezik, hiszen megtanulta, hogy kell a gyerekeket az óvodától a diplomáig elkísérni.

2000-ben még tanítóként érkezett iskolánkba, majd 2003-ban vette át főállású, egyetemi végzettségű könyvtáros tanárként iskolai könyvtárunk vezetését. 2008-tól iskolai könyvtári gyakorlatvezető.

Könyvtárismereti és könyvtárhasználati szakórákat tart minden évfolyamon, szakköröket tart életben (Mese, Kézműves), kulturális programokat szervez, hallgatók iskolai könyvtári gyakorlatát vezeti, pályakezdő kollégák mentorálását irányítja. 2012–óta a Pécs-Baranyai Könyvtáros Tanárok Szakmai Műhelyének vezetője, a Könyvtáros Tanárok Egyesületének vezetőségi tagja volt 2010-2019 között) A Bod Péter Országos Könyvtárhasználat Verseny országos szervezője, versenybizottsági tag 2012-től egy rövidebb megszakítással. A Klimó György Megyei Könyvtárhasználati Verseny alapítója.

Ezek mellett indította útjára 2022-ben Iskolakertünket Pellérden, ami a gyakorlati kertgazdálkodás mellett a természettudományos tantárgyak alkalmazási, megfigyelési és kísérletezési terepe, terápiás helyszín, közösségi tér.

„Világhíres” nyári táborai az olvasóvá nevelés, a kreatív alkotómunka, az önfeledt játék színterei a pellérdi házuk Mesepadlásán.

A Pécsi Tudományegyetem, a Könyvtárostanárok Egyesülete, a  Gyakorlóiskolák Iskolaszövetsége és a HUNRA által szervezett konferenciákon is rendszeresen ad elő az iskolai könyvtár átalakuló szerepkörével, a könyvtárosi hivatással, a hallgatóképzés sokoldalú tevékenységrendszerével, a mese személyiség formáló erejével és Iskolakertünkben rejlő lehetőségekkel kapcsolatban.

Háromszor ismerték el eddig munkáját (35 év): Rektori Dicséret (2010), „Docendo Discimus” díj (2015) és Főigazgatói dicséret (2019).


Oklevél megtekintése
Tóvári Ágnes


A II. gyakorló alsó tagozatának lelke, Ági néni, több, mint 30 éve dolgozik az Pécsi Tudományegyetem Egyetem Deák Ferenc Gyakorló Iskolájában napközis nevelőként. A sors úgy hozta, hogy testnevelést nem taníthatott, de sosem szakadt el a testneveléstől, sporttól.

1992-ben elsőként szervezte meg az iskolai úszásoktatás, amely a mai napig az ide járó gyerekek rendszeres programja. Ági részt vett a mindennapos testnevelés tervének kidolgozásában. 

Több éven át sikeresen pályázott a Wesselényi Alapítványnál uszoda bérlet díjra. Ez tette lehetővé, hogy az iskola első két évfolyamán minden tanuló járhatott úszásoktatásra.

10 éven át, nagyon sok kisgyermeket tanított meg úszni, oltotta beléjük az egészséges életmódra való igényt, a sport szeretetét. Az ügyesebb gyerekeknek edzéseket is tartott az úszótanfolyamokkal párhuzamosan.

Szenvedélye a síelés. Több éven keresztül szervezte egyszemélyben és teljeskörűen az iskola diákjainak a sikeres és balesetmentes sítáborokat. Az utolsót 2008-ban.

Napközis feladatainak ellátása mellett rendszeresen szervez sportnapokat, iskolai versenyeket. Időről-időre megtalálja azokat a szervezési feladatokat, melyeket szívvel-lélekkel tud véghezvinni, legyen szó a Deák-napokról, a Mikulás moziról vagy tantestületi rendezvényekről.

Rendkívül segítőkész és empatikus személyiség, mindenkit ismer, mindenki ismeri, mindenkihez van egy-egy kedves szava. Gyermekszeretetét, türelmét, problémamegoldó képességét legendák övezik a diákok és a kollégák körében is. Sok volt tanítványával ápol jó kapcsolatot a mai napig.


Oklevél megtekintése

2022

Dr. Komáromi Gáborné


Dr. Komáromi Gáborné meghatározó tagja az intézményben lezajlott innovációknak, szakmai fejlesztéseknek. A tananyagokat, módszertani eszközöket, hagyományos és a legújabb, innovatív munkaformákat, oktatásszervezési formákat a tanulók, intézmény igényei mellett a hallgatói kéréseket is figyelembe véve alkalmazza.
A tudatos szakmai fejlődés során több innovatív törekvést honosított meg az intézményben: kéttanítós modell alkalmazása; a képzések során elsajátított elmélet gyakorlati ismeretekké alakítása; egyéni megsegítés, fejlesztés, tehetséggondozás módszertárának kialakítása, gazdagítása.
Az intézményben folyó magas szintű oktatás megalapozása és megvalósítása jelentős fejlesztő-újító tevékenységet jelentett életpályáján.
Háziversenyeink mellett lelkes szervezője megyei, regionális versenyeknek, mellyel iskolánk hírnevét is öregbíti. Diákjai számos országos eredménnyel büszkélkedhetnek. Szakmai tudását tehetséggondozó foglalkozásain szélesebb körben is a gyerekek szolgálatába állítja.
Az intézmény céljait példamutatóan képviseli, a pedagógus munkához való viszonya, szerepvállalása valódi, követendő mintát jelent a tanárjelöltek, a fiatal és már a tapasztaltabb kollégák számára is.


Oklevél megtekintése
Mucsi Éva


Mucsi Éva az alsós munkaközösség tagjaként aktívan vesz részt a közösség munkájában. Konstruktív ötleteivel, kreativitásával, építő kritikai észrevételeivel segíti kollégái és az intézmény munkáját. Kedves, nyitott, segítőkész személyiségére mindig lehet számítani. A tanítás nemcsak munkája, hanem hivatása is. Magas színvonalú pedagógiai munkájában - a megújulás, szakmai fejlődés terén is - meghatározó szerepet tölt be a tanitó szakos hallgatók, pályakezdő kollégák módszertani es emberi támogatása, szakmai segítése; a hivatás es a pedagógus pálya vonzóvá tétele.
Az intézményben folyó magas szintű oktatás megalapozása és megvalósítása jelentős fejlesztő ­ újító tevekénységet jelentett életpályáján. Tehetséggondozásának egyik eredménye, hogy tanítványaival több alkalommal bejutott a Bolyai Természettudományi Csapatverseny országos döntőjébe, ahol diákjai nagyon szépen szerepeltek.
Több hazai és nemzetközi pályázat megvalósítója. Fontos számára az önképzés, ezért folyamatosan törekszik tudásának gazdagítására, a megszerzett ismeretek megosztására.
Az intézmény céljait példamutatóan képviseli, a pedagógus munkához való viszonya, szerepvállalása valódi, követendő mintát jelent a tanárjelöltek, a fiatal és már a tapasztaltabb kollégák számára is. Fontos számára a valódi, emberi értékek közvetítése.


Oklevél megtekintése