Csoportbontás matematikából és magyarból a felső tagozaton

Tisztelt Szülők!


Az elmúlt évekhez hasonlóan a 2022/2023-as tanévben is megszervezzük a csoportbontást matematikából és magyarból az ötödik évfolyamon.


1.    Mi hozta létre a csoportbontás rendszerét?
A csoportbontás rendszerét sok év tapasztalata hívta életre. A Deákban minden osztályban vannak olyan diákok, akik az évfolyamátlaghoz képest érdeklődésük és képességük alapján társaiknál könnyebben teljesítik az átlagos tantárgyi követelményeket. Számukra szeretnénk biztosítani e tantárgyak/tudományterületek mélyebb – az alapkövetelményeken felüli – megértését, az elsajátított ismeretek versenyhelyzetben történő alkalmazását.

 
2.    Hogyan alakul ki a három osztályból a négy csoport?
A csoportbontás alapját a matematika képesség szerinti bontása jelenti. Minden osztályból meghívjuk a vegyes csoportba azokat a diákokat, akiknél azt tapasztaljuk, hogy a matematikai képességeik az évfolyamátlaghoz képest kiemelkedőek. A vegyes csoportba nem kerülő diákok továbbra is osztályszinten, az ún. osztályszintű csoportban tanulják tovább ezeket a tantárgyakat. Így évfolyamonként három osztályszintű és egy vegyes csoporttal dolgozunk. 


3.    Mi alapján és hogyan történik a csoportbontás a gyerekek között?
A csoportbontás kialakítását egy három oszlopon nyugvó kiválasztási rendszer segíti:
a)    az évfolyammérés matematikából (májusban),
b)    a MaTelent tehetségmérés (tanév végén),
c)    a személyes egyeztetés a tanítókkal arról, hogy ők a négy év tapasztalata alapján kit javasolnak meghívásra a vegyes csoportba. 
Ezt követően küldjük ki a meghívókat a vegyes csoportos diákoknak és az értesítőket az osztályszintű csoportban maradó diákok szüleinek. 
A meghívást követően a megadott határidőig kell visszajelezni annak elfogadásáról vagy elutasításáról. 


4.    Kötelező-e elfogadni a meghívást a vegyes csoportba? 
A meghívást nem kötelező elfogadni. Fontos azonban megjegyezni, hogy a döntést a szülőknek és a gyerekeknek közösen kell meghozni. Nem szerencsés, ha a szülő a gyermeke feje fölött dönt, nem vonja be őt ebbe a folyamatba. 


5.    Vannak-e plusz elvárások a vegyes csoportba járó diákokkal szemben? 
A legfontosabb elvárás, hogy a csoportot választó diák elkötelezett legyen a csoportnormával kapcsolatban. A csoportba kerülés alapvetően nem kiváltság, inkább lehetőség. Szeretnénk, ha ezzel a vegyes csoportot választó diákok tudatosan élnének. 
Elvárás, hogy a vegyes csoportba kerülő diák tudatosan dolgozzon a képességeinek megfelelő szintű kibontakoztatásán, és ez az eredményeiben is tükröződjön.
Sok esetben a tantárgy iránti szeretet és fogékonyság alapján a vegyes csoportból kerül ki a matematikaversenyzők többsége is. Így alapszabályként fektettük le, hogy az évfolyam matematika szakkörét az a kolléga tartja, aki a vegyes csoportot tanítja. Természetesen a szakköri munkához az osztályszintű csoportok diákjai is csatlakozhatnak, ahogy erre jelenleg is van példa. 
Célunk, hogy minél több érdeklődő diák megmutathassa tudását és tehetségét, akár több versenyen is. 


6.    Van-e lehetőség az átjárhatóságra az osztályszintű és a vegyes csoport között?
Az elmúlt évek tapasztalatai azt támasztották alá, hogy a három oszlopon nyugvó kiválasztási rendszer jól meghatározta a vegyes csoport gerincét alkotó diákok közösségét. Természetesen előfordulhat, hogy mégsem úgy alakulnak a dolgok, ahogy a szülő vagy a diák elképzelte; vagy menet közben derül ki, hogy az illető diák jobba tudna teljesíteni egy másik csoportban. Ilyenkor lehetőséget biztosítunk a csoportváltásra. Ezt a folyamatot egy, az intézményvezetőhöz benyújtott kérelem előzi meg, amelyet egy tanári konzultáció egészít ki. Amennyiben minden érintett úgy látja, hogy érdemes a diáknak csoportot váltani, a tanuló átkerülhet az általa preferált csoportba. 


7.    Mást tanul-e az osztályszintű és a vegyes csoport az órákon?
A tanítási folyamat rendszerszintű szabályozói (NAT, kerettanterv, helyi tanterv) a csoportba sorolásoktól függetlenül ugyanazokat a továbbhaladási és kimeneti követelményeket támasztják a diákokkal szemben. Ennek teljesülését szeretnénk biztosítani az egységes évfolyamdolgozatok íratásával is. 
Az egyes tananyagok megtanulható mélységeit azonban már a csoportok összetétele befolyásolja. Alapvetés jelenleg a csoportbontás rendszerében, hogy a vegyes csoport diákjai nem gyorsabban haladnak az éves tananyaggal, hanem azt inkább minél nagyobb mélységben igyekeznek elsajátítani. Emiatt az órai tananyag, a megtanult tartalom között eltérés lehet, de a kimeneti követelmények mindegyik csoport számára ugyanazok.


8.    Hogyan hat a csoportbontás az osztályközösség alakulására? 
Minden csoportbontás hat az osztályközösségre, ugyanakkor az osztályközösség építésének legfontosabb színterei pont azok a lehetőségek, ahol a diákok szabadabban tudnak együtt lenni. Ezek az iskolai és iskolán kívüli közös programok: farsang, kirándulások, iskola utáni együttlétek, szünetek… stb. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy a csoportbontás önmagában nem gátolja a jó közösség kialakulását, ennek létrejöttéért az osztályfőnökök sokat tesznek.