Munkatársak

  • Összes
  • vezetőség
  • tanár
  • tanító
  • nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkatárs
  • egyéb
  • technikai munkatárs
Turi Katalin
igazgató
mesterpedagógus - pedagógusminősítési és -ellenőrzési szakértő
tanár
orosz, történelem

Jurisics Judit
igazgatóhelyettes
mesterpedagógus - pedagógusminősítési és -ellenőrzési szakértő
vezetőtanár
kémia, matematika

dr.Litter Adrienn
mesterpedagógus - pedagógusminősítési és -ellenőrzési szakértő
tagintézmény-vezető
tanár
magyar nyelv és irodalom

Tóth Krisztina
mesterpedagógus
tagintézményvezető-helyettes
vezetőtanár
földrajz

Lévai Attila
mesterpedagógus
tagintézményvezető-helyettes
vezetőtanár
magyar nyelv és irodalom
Fogadóóra: kedd 4. óra

Balogh Lívia Henrietta
tanár
napközi - 4.B
etika/hit- és erkölcstan, környezetismeret, természettudomány

Bárkányi Tamás
mesterpedagógus - pedagógusminősítési és -ellenőrzési szakértő
tanár
technika és tervezés

Bencze Tímea
iskolapszichológus
Fogadóóra: egyéni egyeztetés alapján (hétfőtől péntekig 8:30 - 12:30-ig)

Berényi Éva
tanár
vezetőtanár
osztályfőnök - 7.A
magyar nyelv és irodalom

Brózik Ágnes
tanár
biológia-egészségtan

Csanádi Beáta
mesterpedagógus
tanár
etika/hit- és erkölcstan

Csató Zsuzsanna
tanító
osztályfőnök - 4.C

Dudásné Kempf Edit
iskolatitkár

Ekkert Dorina
tanár
magyar nyelv és irodalom, történelem

Eklics Judit
munkaközösség-vezető
tanár
osztályfőnök - 7.A
ének-zene

Erdősi Péterné
iskolai szociális segítő
Fogadóóra: kedd és csütörtök: 8:00 -16:00 óráig

Farkas Adrienn
tanár
vizuális kultúra

Fodor Zoltán
gondnok

Fóti Nóra
mesterpedagógus
tanár
vezetőtanár
osztályfőnök-helyettes - 6.A
angol nyelv

Garamszegi Rita
mesterpedagógus
tanító
osztályfőnök - 4.B

Gulyás Izabella
tanító
napközi - 3.A

Háner-Csanádi Rita
tanító
napközi - 2.A

Horváth Krisztina
munkaközösség-vezető
tanár
vezetőtanár
osztályfőnök-helyettes - 7.C
angol nyelv, hon- és népismeret, történelem

Horváthné Szűcs Márta
mesterpedagógus
vezetőtanár
osztályfőnök - 7.B
angol nyelv, fizika

Ilka Gábor
munkaközösség-vezető
tanító
osztályfőnök - 2.C

Istvánder Annamária
tanító
osztályfőnök - 3.A

Jauckné Angyal Bernadett
tanító
osztályfőnök - 4.A

Józsa Tibor
oktatástechnikus
rendszergazda

Kiss Judit
vezetőtanár
osztályfőnök - 5.C
angol nyelv, dráma és színház

Kochné Süli Andrea
tanár
osztályfőnök - 7.C
angol nyelv

Laskay Szilvia
tanár
vezetőtanár
osztályfőnök - 5.B
testnevelés

Lempelné Hunyadi Judit
védőnő

Lengvárszky Éva
tanító
osztályfőnök - 1.C
testnevelés

Lovas Éva
tanító
osztályfőnök - 2.A

Lovas Zoltán
mesterpedagógus-szaktanácsadó
munkaközösség-vezető
tanár
osztályfőnök - 6.A
matematika

Miski Péter
fejlesztőpedagógus
osztályfőnök-helyettes - 7.A

Molnár Ákos
tanár
osztályfőnök-helyettes - 8.A
testnevelés

Nyírő Gizella
könyvtárostanár
osztályfőnök-helyettes - 6.C

Dr.Örkényiné Mostbacher Zsuzsanna
tanár
biológia-egészségtan, kémia, természettudomány

Pap Judit
tanár
osztályfőnök - 6.C
testnevelés

Poloma Henrietta
tanár
osztályfőnök - 6.B
német nyelv

Pusztai Ágnes
tanító
osztályfőnök - 3.C

Pusztai Gyöngyi
pedagógiai asszisztens
tanulószobai tanórát vezető pedagógus

Radnainé Lőrinczi Szilvia
tanár
osztályfőnök-helyettes - 8.B
angol nyelv

Rónai Adrienn
munkaközösség-vezető
tanár
osztályfőnök - 8.A
magyar nyelv és irodalom
Fogadóóra: kedd 5. óra

Schlepp Péter
tanár
digitális kultúra

Simon Gyöngyi
mesterpedagógus
munkaközösség-vezető
vezetőtanár
osztályfőnök - 8.B
német nyelv, történelem

Simonné Koszér Andrea
mesterpedagógus
tanító
osztályfőnök - 1.B

Surányi Eszter
tanár
osztályfőnök-helyettes - 5.A
angol nyelv

Szabadi Eszter
tanító
osztályfőnök - 4.A

Szabó Diána
tanító
napközi - 2.B

Szabolcsi Marcell
tanár
osztályfőnök-helyettes - 5.C
dráma és színház, irodalom, magyar nyelv, történelem

Dr.Szécsiné Hegyi Rita
tanító
osztályfőnök - 2.C

Széderné Litványi Tünde
tanító
osztályfőnök - 3.C

Szénássy Klára
tanító
osztályfőnök - 4.C

Szücs Yvette
tanár
osztályfőnök-helyettes - 6.B
matematika

Takács Krisztina
tanító
osztályfőnök-helyettes - 1.B
Fogadóóra: hétfő 5. óra

Dr.Tarnai Istvánné
mesterpedagógus
tanító
osztályfőnök - 3.B

Telek István
mesterpedagógus - pedagógusminősítési és -ellenőrzési szakértő
vezetőtanár
osztályfőnök-helyettes - 5.B
testnevelés

Tibola Eszter
tanító
osztályfőnök - 2.B

Tolnai Eszter
gazdasági ügyintéző

Tóthné Mezei Anna
tanító
osztályfőnök - 1.C

Tóvári Ágnes
tanító
napközi - 1.A

Dr.Varga-Koritárné Boglári Margit
tanár
osztályfőnök-helyettes - 7.B
matematika, német nyelv

Varjas János
tanár
földrajz, történelem

Várnagyi Kinga
tanító
osztályfőnök - 3.B

Villányi László
tanító
osztályfőnök - 1.A

Dr.Zima Judith
iskolaorvos
Fogadóóra: szerda: 08:00 - 10:00 óráig (előzetes telefonos egyeztetés alapján, 06 30 310 5167 ) Rendelési idő: szerda, 10:00 - 12:00 óráig