Munkatársak

  • Összes
  • vezetőség
  • tanár
  • tanító
  • nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkatárs
  • egyéb
Turi Katalin
főigazgató
orosz, történelem

Jurisics Judit
főigazgató-helyettes
kémia, matematika

dr.Litter Adrienn
mesterpedagógus - pedagógusminősítési és -ellenőrzési szakértő
tagintézmény-igazgató
vezetőtanár
magyar nyelv és irodalom
Fogadóóra: hétfő 3. óra

Tóth Krisztina
mesterpedagógus
tagintézményigazgató-helyettes
vezetőtanár
földrajz, természettudomány
Fogadóóra: szerda 2. óra

Lévai Attila
mesterpedagógus-szaktanácsadó
tagintézményigazgató-helyettes
vezetőtanár
magyar nyelv és irodalom
Fogadóóra: kedd 4. óra

Balogh Lívia Henrietta
tanár
napközi - 4.B
etika/hit- és erkölcstan, földrajz, környezetismeret, természettudomány
Fogadóóra: hétfő 4. óra

Bárkányi Tamás
mesterpedagógus - pedagógusminősítési és -ellenőrzési szakértő
tanár
matematika, technika és tervezés
Fogadóóra: szerda 2. óra

Bencze Tímea
iskolapszichológus
Fogadóóra: szerda 3. óra vagy egyéni egyeztetés alapján (hétfőtől péntekig 8:30 - 12:30-ig) telefon: 0672311843/22954

Berényi Éva
tanár
vezetőtanár
osztályfőnök - 7.A
magyar nyelv és irodalom
Fogadóóra: kedd 5. óra

Brózik Ágnes
tanár
biológia-egészségtan

Csanádi Beáta
mesterpedagógus
tanár
etika/hit- és erkölcstan
Fogadóóra: csütörtök 2. óra

Csató Zsuzsanna
tanító
osztályfőnök - 4.C
Fogadóóra: hétfő 9. óra

Dudásné Kempf Edit
iskolatitkár

Ekkert Dorina
tanár
magyar nyelv és irodalom, történelem

Eklics Judit
munkaközösség-vezető
tanár
osztályfőnök - 5.A
ének-zene
Fogadóóra: hétfő 3. óra

Erdősi Péterné
iskolai szociális segítő
Fogadóóra: kedd és csütörtök: 8:00 -16:00 óráig

Farkas Adrienn
tanár
vizuális kultúra
Fogadóóra: kedd 2. óra

Fóti Nóra
mesterpedagógus
tanár
vezetőtanár
osztályfőnök-helyettes - 6.A
angol nyelv
Fogadóóra: hétfő 3. óra

Garamszegi Rita
mesterpedagógus
tanító
osztályfőnök - 4.B
Fogadóóra: csütörtök 2. óra

Gulyás Izabella
tanító
napközi - 3.A
Fogadóóra: hétfő 7. óra

Háner-Csanádi Rita
tanító
napközi - 2.A
Fogadóóra: szerda 5. óra

Horváth Beáta
tanár
állampolgári ismeretek, német nyelv, történelem
Fogadóóra: hétfő 5. óra

Horváth Krisztina
mesterpedagógus-szaktanácsadó
munkaközösség-vezető
vezetőtanár
osztályfőnök-helyettes - 7.C
angol nyelv, hon- és népismeret, történelem
Fogadóóra: hétfő 2. óra

Horváthné Szűcs Márta
mesterpedagógus
vezetőtanár
osztályfőnök - 7.B
angol nyelv, fizika
Fogadóóra: szerda 3. óra

Ilka Gábor
munkaközösség-vezető
tanító
osztályfőnök - 2.C
Fogadóóra: csütörtök 5. óra

Istvánder Annamária
tanító
osztályfőnök - 3.A
Fogadóóra: hétfő 6. óra

Jauckné Angyal Bernadett
tanító
osztályfőnök - 4.A
Fogadóóra: hétfő 3. óra

Józsa Tibor
oktatástechnikus
rendszergazda

Kiss Judit
vezetőtanár
osztályfőnök - 5.C
angol nyelv, dráma és színház
Fogadóóra: hétfő 4. óra

Kochné Süli Andrea
tanár
osztályfőnök - 7.C
angol nyelv
Fogadóóra: kedd 1. óra

Laskay Szilvia
tanár
vezetőtanár
osztályfőnök - 5.B
testnevelés
Fogadóóra: hétfő 4. óra

Lempelné Hunyadi Judit
védőnő

Lengvárszky Éva
tanító
osztályfőnök - 1.C
Fogadóóra: hétfő 6. óra

Lovas Éva
tanító
osztályfőnök - 2.A
Fogadóóra: szerda 4. óra

Lovas Zoltán
mesterpedagógus-szaktanácsadó
munkaközösség-vezető
tanár
osztályfőnök - 6.A
matematika
Fogadóóra: hétfő 1. óra

Miski Péter
fejlesztőpedagógus
osztályfőnök-helyettes - 7.A

Molnár Ákos
tanár
osztályfőnök-helyettes - 8.A
testnevelés
Fogadóóra: szerda 2. óra

Napközis tanító

Nyírő Gizella
könyvtárostanár
osztályfőnök-helyettes - 6.C
Fogadóóra: hétfő 8. óra

Dr.Örkényiné Mostbacher Zsuzsanna
tanár
biológia-egészségtan, kémia, természettudomány
Fogadóóra: csütörtök 3. óra

Pap Judit
tanár
osztályfőnök - 6.C
testnevelés
Fogadóóra: hétfő 3. óra

Poloma Henrietta
tanár
osztályfőnök - 6.B
német nyelv
Fogadóóra: szerda 3. óra

Pusztai Ágnes
tanító
osztályfőnök - 3.C
Fogadóóra: csütörtök 4. óra

Pusztai Gyöngyi
pedagógiai asszisztens
tanulószobai tanórát vezető pedagógus
Fogadóóra: kedd 6. óra

Radnainé Lőrinczi Szilvia
tanár
osztályfőnök - 8.B
angol nyelv
Fogadóóra: hétfő 1. óra

Rónai Adrienn
munkaközösség-vezető
tanár
osztályfőnök - 8.A
magyar nyelv és irodalom
Fogadóóra: csütörtök 6. óra

Schlepp Péter
tanár
digitális kultúra
Fogadóóra: csütörtök 4. óra

Simonné Koszér Andrea
mesterpedagógus
tanító
osztályfőnök - 1.B
Fogadóóra: kedd 5. óra

Surányi Eszter
tanár
osztályfőnök-helyettes - 5.A
angol nyelv
Fogadóóra: szerda 4. óra

Szabadi Eszter
tanító
osztályfőnök - 4.A
Fogadóóra: hétfő 5. óra

Szabó Diána
tanító
napközi - 2.B
történelem
Fogadóóra: kedd 5. óra

Szabolcsi Marcell
tanár
osztályfőnök-helyettes - 5.C
dráma és színház, irodalom, magyar nyelv, történelem
Fogadóóra: csütörtök 6. óra

Dr.Szécsiné Hegyi Rita
tanító
osztályfőnök - 2.C
Fogadóóra: hétfő 5. óra

Széderné Litványi Tünde
tanító
osztályfőnök - 3.C
Fogadóóra: szerda 3. óra

Szénássy Klára
tanító
osztályfőnök - 4.C
Fogadóóra: hétfő 5. óra

Szücs Yvette
tanár
osztályfőnök-helyettes - 6.B
matematika
Fogadóóra: csütörtök 3. óra

Takács Krisztina
tanító
osztályfőnök-helyettes - 1.B
Fogadóóra: csütörtök 2. óra

Dr.Tarnai Istvánné
mesterpedagógus
tanító
osztályfőnök - 3.B
Fogadóóra: csütörtök 5. óra

Telek István
mesterpedagógus - pedagógusminősítési és -ellenőrzési szakértő
vezetőtanár
osztályfőnök-helyettes - 5.B
testnevelés
Fogadóóra: kedd 3. óra

Tibola Eszter
tanító
osztályfőnök - 2.B
Fogadóóra: péntek 5. óra

Tolnai Eszter
gazdasági ügyintéző

Tóthné Mezei Anna
tanító
osztályfőnök - 1.C
Fogadóóra: hétfő 4. óra

Tóvári Ágnes
tanító
napközi - 1.A
Fogadóóra: csütörtök 4. óra

Dr.Varga-Koritárné Boglári Margit
tanár
osztályfőnök-helyettes - 7.B
matematika, német nyelv
Fogadóóra: csütörtök 1. óra

Varjas János
tanár
földrajz, történelem
Fogadóóra: csütörtök 1. óra

Várnagyi Kinga
tanító
osztályfőnök - 3.B
Fogadóóra: péntek 2. óra

Villányi László
tanító
osztályfőnök - 1.A
Fogadóóra: csütörtök 3. óra

Dr.Zima Judith
iskolaorvos
Fogadóóra: szerda: 08:00 - 10:00 óráig (előzetes telefonos egyeztetés alapján, 06 30 310 5167 ) Rendelési idő: szerda, 10:00 - 12:00 óráig