Tantestület

Pedagógus Tantárgy
Turi Katalin igazgató, mesterpedagógus - pedagógusminősítési és -ellenőrzési szakértő, tanár orosz, történelem
Jurisics Judit igazgatóhelyettes, mesterpedagógus - pedagógusminősítési és -ellenőrzési szakértő, vezetőtanár kémia, matematika
dr. Litter Adrienn mesterpedagógus - pedagógusminősítési és -ellenőrzési szakértő, tagintézmény-vezető, tanár magyar nyelv és irodalom
Tóth Krisztina tagintézményvezető-helyettes, vezetőtanár földrajz
Lévai Attila mesterpedagógus, tagintézményvezető-helyettes, vezetőtanár magyar nyelv és irodalom
Dr. Alkonyiné Pethő Zsuzsanna mesterpedagógus, munkaközösség-vezető, vezetőtanár magyar nyelv és irodalom osztályfőnök - 6.B
Bárkányi Tamás mesterpedagógus - pedagógusminősítési és -ellenőrzési szakértő, tanár médiaismeret, technika és tervezés
Bere Gyöngyi tanár matematika
Berényi Éva mesterpedagógus, vezetőtanár magyar nyelv és irodalom, médiaismeret osztályfőnök - 12.A
Bognár Vasas Dóra tanár olasz nyelv, spanyol nyelv
Brózik Ágnes tanár biológia-egészségtan, életvitel és gyakorlat osztályfőnök - 12.B
Csanádi Beáta mesterpedagógus, vezetőtanár olasz nyelv osztályfőnök-helyettes - 8.A
Eklics Judit munkaközösség-vezető, tanár ének-zene osztályfőnök - 6.A
Farkas Adrienn tanár művészettörténet, vizuális kultúra
Fóti Nóra tanár angol nyelv
Garamszegi Rita mesterpedagógus, tanító osztályfőnök - 1.B
Gauzer Dorina tanító osztályfőnök - 1.C
Gulyás Izabella tanító napközi - 4.A
Horváth Krisztina vezetőtanár angol nyelv, hon- és népismeret, történelem osztályfőnök-helyettes - 12.A
Horváthné Szűcs Márta mesterpedagógus, munkaközösség-vezető, vezetőtanár angol nyelv, fizika osztályfőnök - 8.B
Horzsa Gáborné mesterpedagógus - pedagógusminősítési és -ellenőrzési szakértő, vezetőtanár digitális kultúra, informatika
Ilka Gábor tanító napközi - 1.B
Istvánder Annamária tanító osztályfőnök - 4.A
Jauckné Angyal Bernadett tanító osztályfőnök - 1.A
Kiffer Zsuzsanna tanár matematika
Kiss Judit vezetőtanár angol nyelv
Kochné Süli Andrea tanár angol nyelv osztályfőnök-helyettes - 5.B
Dr. Komáromi Gáborné tanító osztályfőnök - 3.B
Kovácsné Angyal Ágnes mesterpedagógus, munkaközösség-vezető, vezetőtanár testnevelés osztályfőnök-helyettes - 7.B
Laskay Szilvia tanár testnevelés osztályfőnök-helyettes - 6.B
Lovas Éva tanító osztályfőnök - 3.A
Lovas Zoltán munkaközösség-vezető, tanár matematika osztályfőnök - 7.B
Máté Rita tanító osztályfőnök-helyettes - 2.C
Mucsi Éva tanító osztályfőnök-helyettes - 3.B
Nagyné Horváth Andrea tanár matematika
Őriné Poloma Henrietta tanár német nyelv osztályfőnök-helyettes - 5.A
Dr. Örkényiné Mostbacher Zsuzsanna tanár biológia-egészségtan, kémia, természettudomány osztályfőnök - 8.A
Polgár Rita mesterpedagógus - pedagógusminősítési és -ellenőrzési szakértő, munkaközösség-vezető, tanár német nyelv osztályfőnök-helyettes - 12.B
Pusztai Ágnes munkaközösség-vezető, tanító osztályfőnök - 4.C
Radnainé Lőrinczi Szilvia tanár angol nyelv
Resch András tanár történelem
Rónai Adrienn tanár magyar nyelv és irodalom osztályfőnök - 5.A
Schützenhoferné Pap Judit tanár testnevelés osztályfőnök - 7.A
Simon Gyöngyi mesterpedagógus, munkaközösség-vezető, vezetőtanár német nyelv, történelem osztályfőnök - 5.B
Simonné Koszér Andrea mesterpedagógus, tanító osztályfőnök - 2.B
Stehler György vezetőtanár történelem
Surányi Eszter tanár angol nyelv osztályfőnök-helyettes - 6.A
Szabadi Eszter tanító osztályfőnök-helyettes - 1.A
Dr. Szécsiné Hegyi Rita tanító napközi - 3.C
Széderné Litványi Tünde tanító osztályfőnök-helyettes - 4.C
Szemesné Barnóczky Orsolya tanító osztályfőnök - 2.C
Szénássy Klára tanító osztályfőnök-helyettes - 1.C
Takács Krisztina tanító napközi - 2.B
Dr. Tarnai Istvánné mesterpedagógus, tanító osztályfőnök - 4.B
Telek István mesterpedagógus - pedagógusminősítési és -ellenőrzési szakértő, vezetőtanár testnevelés
Tibola Eszter tanító osztályfőnök - 3.C
Tóvári Sándorné tanító napközi - 2.A
Dr. Varga-Koritárné Boglári Margit tanár matematika, német nyelv osztályfőnök-helyettes - 8.B
Várnagyi Kinga tanító osztályfőnök-helyettes - 4.B
Villányi László tanító osztályfőnök - 2.A
Vörös Olga tanító napközi - 3.A