Tantestület

Pedagógus Tantárgy
dr. Litter Adrienn mesterpedagógus - pedagógusminősítési és -ellenőrzési szakértő, tagintézmény-igazgató, vezetőtanár magyar nyelv és irodalom
Tóth Krisztina mesterpedagógus, tagintézményigazgató-helyettes, vezetőtanár földrajz, természettudomány
Lévai Attila mesterpedagógus-szaktanácsadó, tagintézményigazgató-helyettes, vezetőtanár magyar nyelv és irodalom
Balogh Lívia Henrietta tanár etika/hit- és erkölcstan, földrajz, környezetismeret, természettudomány napközi - 4.B
Bárkányi Tamás mesterpedagógus - pedagógusminősítési és -ellenőrzési szakértő, tanár matematika, technika és tervezés
Berényi Éva tanár, vezetőtanár magyar nyelv és irodalom osztályfőnök - 7.A
Brózik Ágnes tanár biológia-egészségtan
Csanádi Beáta mesterpedagógus, tanár etika/hit- és erkölcstan
Csató Zsuzsanna tanító osztályfőnök - 4.C
Ekkert Dorina tanár magyar nyelv és irodalom, történelem
Eklics Judit munkaközösség-vezető, tanár ének-zene osztályfőnök - 5.A
Farkas Adrienn tanár vizuális kultúra
Fóti Nóra mesterpedagógus, tanár, vezetőtanár angol nyelv osztályfőnök-helyettes - 6.A
Garamszegi Rita mesterpedagógus, tanító osztályfőnök - 4.B
Gulyás Izabella tanító napközi - 3.A
Háner-Csanádi Rita tanító napközi - 2.A
Horváth Beáta tanár állampolgári ismeretek, német nyelv, történelem
Horváth Krisztina mesterpedagógus-szaktanácsadó, munkaközösség-vezető, vezetőtanár angol nyelv, hon- és népismeret, történelem osztályfőnök-helyettes - 7.C
Horváthné Szűcs Márta mesterpedagógus, vezetőtanár angol nyelv, fizika osztályfőnök - 7.B
Ilka Gábor munkaközösség-vezető, tanító osztályfőnök - 2.C
Istvánder Annamária tanító osztályfőnök - 3.A
Jauckné Angyal Bernadett tanító osztályfőnök - 4.A
Kiss Judit vezetőtanár angol nyelv, dráma és színház osztályfőnök - 5.C
Kochné Süli Andrea tanár angol nyelv osztályfőnök - 7.C
Laskay Szilvia tanár, vezetőtanár testnevelés osztályfőnök - 5.B
Lengvárszky Éva tanító osztályfőnök - 1.C
Lovas Éva tanító osztályfőnök - 2.A
Lovas Zoltán mesterpedagógus-szaktanácsadó, munkaközösség-vezető, tanár matematika osztályfőnök - 6.A
Molnár Ákos tanár testnevelés osztályfőnök-helyettes - 8.A
Dr. Örkényiné Mostbacher Zsuzsanna tanár biológia-egészségtan, kémia, természettudomány
Pap Judit tanár testnevelés osztályfőnök - 6.C
Poloma Henrietta tanár német nyelv osztályfőnök - 6.B
Pusztai Ágnes tanító osztályfőnök - 3.C
Radnainé Lőrinczi Szilvia tanár angol nyelv osztályfőnök - 8.B
Rónai Adrienn munkaközösség-vezető, tanár magyar nyelv és irodalom osztályfőnök - 8.A
Schlepp Péter tanár digitális kultúra
Simonné Koszér Andrea mesterpedagógus, tanító osztályfőnök - 1.B
Surányi Eszter tanár angol nyelv osztályfőnök-helyettes - 5.A
Szabadi Eszter tanító osztályfőnök - 4.A
Szabó Diána tanító történelem napközi - 2.B
Szabolcsi Marcell tanár dráma és színház, irodalom, magyar nyelv, történelem osztályfőnök-helyettes - 5.C
Dr. Szécsiné Hegyi Rita tanító osztályfőnök - 2.C
Széderné Litványi Tünde tanító osztályfőnök - 3.C
Szénássy Klára tanító osztályfőnök - 4.C
Szücs Yvette tanár matematika osztályfőnök-helyettes - 6.B
Takács Krisztina tanító osztályfőnök-helyettes - 1.B
Dr. Tarnai Istvánné mesterpedagógus, tanító osztályfőnök - 3.B
Telek István mesterpedagógus - pedagógusminősítési és -ellenőrzési szakértő, vezetőtanár testnevelés osztályfőnök-helyettes - 5.B
Tibola Eszter tanító osztályfőnök - 2.B
Tóthné Mezei Anna tanító osztályfőnök - 1.C
Tóvári Ágnes tanító napközi - 1.A
Dr. Varga-Koritárné Boglári Margit tanár matematika, német nyelv osztályfőnök-helyettes - 7.B
Varjas János tanár földrajz, történelem
Várnagyi Kinga tanító osztályfőnök - 3.B
Villányi László tanító osztályfőnök - 1.A