„BONIS BONA – A NEMZET TEHETSÉGEIÉRT DÍJ 2024”

A Kulturális és Innovációs Minisztérium - mint Támogató - megbízásából a Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft. felhívást tett közzé a tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző szakemberek és tehetségsegítők erkölcsi és anyagi elismerésére.
A díjra azokat a tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző pedagógusokat lehetett jelölni, akik legalább 5 tanévre, nevelési évre visszamenőleg kiváló, eredményekben jól mérhető tehetséggondozó munkát végeztek a tanítványaik körében. Ilyen eredmények közé sorolhatók a nemzetközi vagy országos meghirdetésű, nagy hagyományú versenyeken elért helyezések.
KIVÁLÓ TEHETSÉGGONDOZÓ területen intézményünkből Garamszegi Ritát, mesterpedagógus tanító kolléganőnket jelöltük, aki e kitüntető címet elnyerte.
 

Garamszegi Rita 1990-ben végzett a Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskolán. 1991 óta tanít a Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Deák Ferenc Általános Iskolájában. 
Nevelő-oktató munkájának a kezdetektől fogva kiemelt területe volt a matematika megszerettetése tanítványaival. Nagy hangsúlyt fektet a gyerekek logikus gondolkodásának fejlesztésére, rendszerszemléletének kialakítására, melyet az élet más területein is kamatoztatni tudnak.
Tehetséggondozó, versenyfelkészítő tevékenységét több mint két évtizede végzi intézményünkben, szakköri keretek között is. 
Az évek során számos kiemelkedő regionális és országos eredményt értek el diákjai a különböző matematikaversenyeken.


Néhány eredmény az utóbbi évek sikerei közül:
-    2020: Bátaszéki matematikaverseny - országos 1. hely
-    2022: Zrínyi Ilona matematikaverseny - országos 3. hely
-    2022: Bolyai matematika csapatverseny - országos 4. hely
-    2023: Kenguru nemzetközi matematikaverseny - országos 6. hely 
-    2023: Kalmár László matematikaverseny - országos 4., 5., 7. hely
-    2023: Bolyai matematika csapatverseny - országos 2. és 5. hely
-    2023: Medve matek - országos 4. hely
-    2024: Zrínyi Ilona matematikaverseny - országos 5. hely
-    2024: Kenguru nemzetközi matematikaverseny - 2. hely


Tehetséggondozó munkáját regionális programok keretében is végzi.
A Pécsi Tudományegyetem Matematika Tanszéke által 2008-ban létrehozott Matego Alapítvány „Töprengő klub” programja a vármegye matematikaversenyeken legeredményesebb diákjainak biztosít tehetséggondozást. Oktatóként a kezdetektől segíti a diákok fejlődését. 
Az Oktatási Hivatal felkérésére a Matematika Tudásközpont keretein belül a „Repülő osztályként” működő regionális tehetséggondozó program keretein belül fejleszti a 4. évfolyamos, matematikában tehetséges tanulókat.
Megszerzett tudását, tapasztalatait, módszertani ismereteit vezetőtanítóként a jövő tanítóinak is átadja a hallgatóképzés gyakorlatvezetései során.
Az oktatásba, tehetséggondozásba fektetett munkájának méltó visszaigazolása, hogy volt tanítványai közül sokan választottak hivatást matematika irányultsággal, és lettek mérnökök, matematikusok, informatikusok.


Szívből és elismeréssel gratulál a Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Deák Ferenc Általános Iskolájának nevelőtestülete.