Határtalanul 2024

Intézményünk hetedik évfolyamos diákjai magyarságtudatuk és hazaszeretetük erősítésének jegyében 2024. május 27-étől 31-éig a Határtalanul program keretében Erdélyben jártak. Bebarangolták Székelyföld és Szászföld gyönyörű vidékét.

Elhelyezték az emlékezés koszorúját az aradi vértanúk emlékművénél, majd Déva, Nagyszeben, Vajdahunyad, Brassó és Segesvár nevezetességei mellett a kerci és a csiksomlyói templomokat is meglátogatták.
A nemzeti összetartozás jegyében a csernátoni általános iskola diákjaival vették fel a kapcsolatot. A diákok intézményeik kölcsönös bemutatásával, személyes élmények megosztásával, közös játékkal szereztek tapasztalatokat a külhoni magyarság mindennapjairól.