Könyvet a szórványba!

A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara tanító és óvodapedagógus szakos hallgatóival nemes cél érdekében csatlakozott a Könyvet a szórványba c. projekthez, melynek megvalósításában együttműködtek intézményünk első osztályos tanulóival és tanítóikkal. 

Határainkon túl sajnos rohamosan hanyatlik a magyar nyelv ismerete, a magyar anyanyelvű lakosság beolvadása igen nagymértékű.
A fent megjelölt projekt arra hivatott, hogy meséket, ifjúsági irodalmat és digitális anyagokat juttasson el az ennek szükségét érző kicsiny, magyar közösségekhez, azon falvakba és városokba, ahol már csak kevés magyar él.
A pedagógusképző kar, olyan audiovizuális tartalmak elkészítését vállalta, amelyben hallgatók és kollégák közreműködésével mesefelolvasásokra került sor. Ezek a videók a jövőben egy folyamatosan bővülő gyűjtemény részét képezik, amely a program weboldalán lesz elérhető.
A tanító és óvodapedagógus szakos hallgatók meséket olvastak az 1-2. osztályos tanulóinknak, a felvételeket pedig eljuttatják a határokon túlra.

www.konyvetaszorvanyba.hu
www.facebook.com/konyvetaszorvanyba

A program támogatói és koordinátorai:
Dr. Boronkai Dóra
Kazinczy Viktória
Lengvárszky Éva
Major Tünde
Nemes-Wéber Zsófia
Simonné Koszér Andrea
Takács Krisztina
Tóthné Mezei Anna
Tóvári Ágnes
Turi Katalin
Villányi László

Intézményünk örömmel támogatta a projekt megvalósulását.