Példa értékű összefogásról tett tanúbizonyságot a Dák közössége az intézményi környezet megszépítéséért

Fenyvesi Gabriella, a Körber Hungária Gépgyártó Kft. képviseletében egy felajánlással kereste fel iskolánkat.
A Körber Hungária Gépgyártó Kft. pécsi megjelenésének első napjától fogva a helyi közösség aktív és támogató szereplőjeként lépett fel. 2017-ben fogadták el társadalmi felelősségvállalási stratégiájukat.
 

A cég négy alapelvet határozott meg önmaga számára, mely felelősségvállalást jelent 
•    a munkavállalók, 
•    a gyártott termékek, 
•    a természeti környezet és 
•    a helyi társadalom irányában.
A legutóbbi kategória korábban jellemzően anyagi támogatást és szponzorációt jelentett alapítványoknak, közhasznú szervezeteknek és a kulturális élet szereplőinek címezve.
Az új stratégiával járó paradigmaváltás részeként azonban az eszköztárukba beemelődött a szemléletformálás és a példamutatás is, természetesen a korábbi gyakorlatok megtartása mellett.
E társadalmi felelősségvállalási stratégia keretében a kollégáikat megmozgató, legkiterjedtebb kezdeményezéseik az önkéntes programok. 2023-ban 674 résztvevő segítségével, 25 napon át, összesen 7927 munkaórában újítottak fel óvodákat, iskolákat, állatmenhelyet vagy akár egy egész könyvtárat.
Hagyományaik szerint az önkéntes napok helyszínére vonatkozóan a cég munkatársai tehetnek javaslatot, akik ötletgazdaként fontos szerepet kapnak az egész program szervezésében és a lebonyolításában.
Hálásan köszönjük, hogy a Deák közössége is részese lehetett e programnak.
Az intézményünkben tervezett munkálatok közül 2024. június 15-én a kerítésfestés és az udvari bejárati kapu javítása valósult meg a szülők, a diákok és a pedagógusok segítségével. 
Bízunk benne, hogy az önkéntes nap sikere töretlen lesz a következő években is.
Nagyon szépen köszönjük a részt vevő családok segítő együttműködését.