Munkatársak

  • All
  • vezetőség
  • tanár
  • nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkatárs
  • egyéb
  • technikai munkatárs
  • tanító
Turi Katalin
igazgató
mesterpedagógus - pedagógusminősítési és -ellenőrzési szakértő
tanár
orosz, történelem

Jurisics Judit
igazgatóhelyettes
mesterpedagógus - pedagógusminősítési és -ellenőrzési szakértő
vezetőtanár
kémia, matematika

dr.Litter Adrienn
mesterpedagógus - pedagógusminősítési és -ellenőrzési szakértő
tagintézmény-vezető
tanár
magyar nyelv és irodalom
Fogadóóra: péntek 1. óra

Tóth Krisztina
mesterpedagógus
tagintézményvezető-helyettes
vezetőtanár
földrajz
Fogadóóra: kedd 1. óra

Lévai Attila
mesterpedagógus
tagintézményvezető-helyettes
vezetőtanár
magyar nyelv és irodalom
Fogadóóra: kedd 3. óra

Dr.Alkonyiné Pethő Zsuzsanna
mesterpedagógus
vezetőtanár
osztályfőnök - 7.B
magyar nyelv és irodalom

Bárkányi Tamás
mesterpedagógus - pedagógusminősítési és -ellenőrzési szakértő
tanár
technika és tervezés
Fogadóóra: kedd 5. óra

Bere Gyöngyi
tanár
matematika

Berényi Éva
tanár
vezetőtanár
osztályfőnök - 5.A
magyar nyelv és irodalom
Fogadóóra: péntek 1. óra

Bognár Vasas Dóra
tanár
olasz nyelv, spanyol nyelv
Fogadóóra: kedd 7. óra

Csanádi Beáta
mesterpedagógus
tanár
olasz nyelv
Fogadóóra: kedd 4. óra

Dudásné Kempf Edit
iskolatitkár

Ekkert Dorina
tanár
magyar nyelv és irodalom, történelem

Eklics Judit
munkaközösség-vezető
tanár
osztályfőnök - 7.A
ének-zene
Fogadóóra: péntek 2. óra

Erdősi Péterné
iskolai szociális segítő
Fogadóóra: kedd és csütörtök: 8:00 -16:00 óráig

Farkas Adrienn
tanár
osztályfőnök-helyettes - 8.B
vizuális kultúra

Fischerné Markovics Ilona
hittanár
etika/hit- és erkölcstan

Fodor Zoltán
gondnok

Fóti Nóra
tanár
angol nyelv
Fogadóóra: szerda 2. óra

Garamszegi Rita
mesterpedagógus
tanító
osztályfőnök - 2.B
Fogadóóra: kedd 4. óra

Gulyás Izabella
tanító
napközi - 1.A

Háner-Csanádi Rita
tanító
napközi - 4.A

Horváth Krisztina
munkaközösség-vezető
tanár
vezetőtanár
osztályfőnök - 5.C
angol nyelv, hon- és népismeret, történelem
Fogadóóra: csütörtök 4. óra

Horváthné Szűcs Márta
mesterpedagógus
vezetőtanár
osztályfőnök - 5.B
angol nyelv, fizika
Fogadóóra: csütörtök 6. óra

Horzsa Gáborné
mesterpedagógus - pedagógusminősítési és -ellenőrzési szakértő
vezetőtanár
digitális kultúra, informatika

Ilka Gábor
tanító
napközi - 2.B
Fogadóóra: kedd 5. óra

Istvánder Annamária
tanító
osztályfőnök - 1.A
Fogadóóra: szerda 6. óra

Jauckné Angyal Bernadett
tanító
osztályfőnök - 2.A
Fogadóóra: kedd 1. óra

Jegenyés-Hóbor Erika
hittanár
etika/hit- és erkölcstan

Józsa Tibor
oktatástechnikus
rendszergazda

Kálnay Ágnes Viktória
pedagógiai asszisztens

Kiss Emőke
iskolapszichológus

Kiss Judit
vezetőtanár
angol nyelv
Fogadóóra: kedd 5. óra

Kochné Süli Andrea
tanár
osztályfőnök - 5.C
angol nyelv

Dr.Komáromi Gáborné
tanító
osztályfőnök - 4.B
Fogadóóra: kedd 5. óra

Kovách Péterné Mészáros Erzsébet
hittanár

Laskay Szilvia
tanár
vezetőtanár
osztályfőnök-helyettes - 7.B
testnevelés
Fogadóóra: csütörtök 3. óra

Lempelné Hunyadi Judit
védőnő

Lovas Éva
munkaközösség-vezető
tanító
osztályfőnök - 4.A
Fogadóóra: péntek 1. óra

Lovas Zoltán
munkaközösség-vezető
tanár
osztályfőnök - 8.B
matematika
Fogadóóra: kedd 4. óra

Máté Rita
tanító
osztályfőnök - 3.C
Fogadóóra: "A" hét péntek 2. óra

Mikó Zsuzsanna
tanító
osztályfőnök - 2.C

Miski Péter
fejlesztőpedagógus

Molnár Ákos
tanár
testnevelés
Fogadóóra: csütörtök 3. óra

Mucsi Éva
tanító
osztályfőnök - 4.B
Fogadóóra: hétfő 2. óra

Napközis tanító
tanító

Nyáriné Bóza Beatrix
hittanár

Nyírő Gizella
könyvtárostanár
osztályfőnök-helyettes - 7.A
Fogadóóra: hétfő 5. óra

Őriné Poloma Henrietta
tanár
osztályfőnök-helyettes - 6.A
német nyelv
Fogadóóra: szerda 5. óra

Dr.Örkényiné Mostbacher Zsuzsanna
tanár
biológia-egészségtan, kémia, természettudomány
Fogadóóra: csütörtök 3. óra

Pataki Tamásné Kecskés Melinda
hittanár

Pusztai Ágnes
tanító
osztályfőnök - 1.C
Fogadóóra: kedd 3. óra

Radnainé Lőrinczi Szilvia
tanár
osztályfőnök-helyettes - 6.B
angol nyelv

Rang Henriett
hittanár
Fogadóóra: hétfő 3. óra

Rónai Adrienn
munkaközösség-vezető
tanár
osztályfőnök - 6.A
magyar nyelv és irodalom
Fogadóóra: szerda 4. óra

Schützenhoferné Pap Judit
tanár
osztályfőnök - 8.A
testnevelés

Simon Gyöngyi
mesterpedagógus
munkaközösség-vezető
vezetőtanár
osztályfőnök - 6.B
német nyelv, történelem
Fogadóóra: kedd 5. óra

Simonné Koszér Andrea
mesterpedagógus
tanító
osztályfőnök - 3.B

Standovári Orsolya
hittanár

Surányi Eszter
tanár
osztályfőnök-helyettes - 7.A
angol nyelv

Szabadi Eszter
tanító
osztályfőnök - 2.A

Dr.Szécsiné Hegyi Rita
tanító
napközi - 4.C
Fogadóóra: hétfő 4. óra

Széderné Litványi Tünde
tanító
osztályfőnök - 1.C
Fogadóóra: hétfő 5. óra

Szénássy Klára
tanító
osztályfőnök - 2.C
Fogadóóra: "A" hét csütörtök 1. óra / "B" hét hétfő 7. óra

Takács Krisztina
tanító
napközi - 3.B
Fogadóóra: hétfő 5. óra

Dr.Tarnai Istvánné
mesterpedagógus
tanító
osztályfőnök - 1.B
Fogadóóra: szerda 4. óra

Telek István
mesterpedagógus - pedagógusminősítési és -ellenőrzési szakértő
vezetőtanár
testnevelés

Tibola Eszter
tanító
osztályfőnök - 4.C

Tolnai Eszter
gazdasági ügyintéző

Tóthné Mezei Anna
tanító
osztályfőnök - 3.C

Tóvári Sándorné
tanító
napközi - 3.A
Fogadóóra: szerda 5. óra

Vál Adrienn
tanár
matematika
Fogadóóra: csütörtök 4. óra

Varga Brigitta
iskolatitkár

Dr.Varga-Koritárné Boglári Margit
tanár
osztályfőnök-helyettes - 5.B
matematika, német nyelv

Varjas János
tanár
földrajz, történelem
Fogadóóra: kedd 4. óra

Várnagyi Kinga
tanító
osztályfőnök - 1.B

Villányi László
munkaközösség-vezető
tanító
osztályfőnök - 3.A

Zajácz Gábor
hittanár
etika/hit- és erkölcstan

Dr.Zima Judith
iskolaorvos
Fogadóóra: szerda: 08:00 - 10:00 óráig (előzetes telefonos egyeztetés alapján, 06 30 310 5167 ) Rendelési idő: szerda, 10:00 - 12:00 óráig