Tantestület

Pedagógus Tantárgy
Turi Katalin igazgató, mesterpedagógus - pedagógusminősítési és -ellenőrzési szakértő, tanár orosz, történelem
Jurisics Judit igazgatóhelyettes, mesterpedagógus - pedagógusminősítési és -ellenőrzési szakértő, vezetőtanár kémia, matematika
dr. Litter Adrienn mesterpedagógus - pedagógusminősítési és -ellenőrzési szakértő, tagintézmény-vezető, tanár magyar nyelv és irodalom
Tóth Krisztina mesterpedagógus, tagintézményvezető-helyettes, vezetőtanár földrajz
Lévai Attila mesterpedagógus, tagintézményvezető-helyettes, vezetőtanár magyar nyelv és irodalom
Dr. Alkonyiné Pethő Zsuzsanna mesterpedagógus, vezetőtanár magyar nyelv és irodalom osztályfőnök - 7.B
Bárkányi Tamás mesterpedagógus - pedagógusminősítési és -ellenőrzési szakértő, tanár technika és tervezés
Bere Gyöngyi tanár matematika
Berényi Éva tanár, vezetőtanár magyar nyelv és irodalom osztályfőnök - 5.A
Bognár Vasas Dóra tanár olasz nyelv, spanyol nyelv
Csanádi Beáta mesterpedagógus, tanár olasz nyelv
Ekkert Dorina tanár magyar nyelv és irodalom, történelem
Eklics Judit munkaközösség-vezető, tanár ének-zene osztályfőnök - 7.A
Farkas Adrienn tanár vizuális kultúra osztályfőnök-helyettes - 8.B
Fóti Nóra tanár angol nyelv
Garamszegi Rita mesterpedagógus, tanító osztályfőnök - 2.B
Gulyás Izabella tanító napközi - 1.A
Háner-Csanádi Rita tanító napközi - 4.A
Horváth Krisztina munkaközösség-vezető, tanár, vezetőtanár angol nyelv, hon- és népismeret, történelem osztályfőnök - 5.C
Horváthné Szűcs Márta mesterpedagógus, vezetőtanár angol nyelv, fizika osztályfőnök - 5.B
Horzsa Gáborné mesterpedagógus - pedagógusminősítési és -ellenőrzési szakértő, vezetőtanár digitális kultúra, informatika
Ilka Gábor tanító napközi - 2.B
Istvánder Annamária tanító osztályfőnök - 1.A
Jauckné Angyal Bernadett tanító osztályfőnök - 2.A
Kiss Judit vezetőtanár angol nyelv
Kochné Süli Andrea tanár angol nyelv osztályfőnök - 5.C
Dr. Komáromi Gáborné tanító osztályfőnök - 4.B
Laskay Szilvia tanár, vezetőtanár testnevelés osztályfőnök-helyettes - 7.B
Lovas Éva munkaközösség-vezető, tanító osztályfőnök - 4.A
Lovas Zoltán munkaközösség-vezető, tanár matematika osztályfőnök - 8.B
Máté Rita tanító osztályfőnök - 3.C
Mikó Zsuzsanna tanító osztályfőnök - 2.C
Molnár Ákos tanár testnevelés
Mucsi Éva tanító osztályfőnök - 4.B
Napközis tanító tanító
Őriné Poloma Henrietta tanár német nyelv osztályfőnök-helyettes - 6.A
Dr. Örkényiné Mostbacher Zsuzsanna tanár biológia-egészségtan, kémia, természettudomány
Pusztai Ágnes tanító osztályfőnök - 1.C
Radnainé Lőrinczi Szilvia tanár angol nyelv osztályfőnök-helyettes - 6.B
Rónai Adrienn munkaközösség-vezető, tanár magyar nyelv és irodalom osztályfőnök - 6.A
Schützenhoferné Pap Judit tanár testnevelés osztályfőnök - 8.A
Simon Gyöngyi mesterpedagógus, munkaközösség-vezető, vezetőtanár német nyelv, történelem osztályfőnök - 6.B
Simonné Koszér Andrea mesterpedagógus, tanító osztályfőnök - 3.B
Surányi Eszter tanár angol nyelv osztályfőnök-helyettes - 7.A
Szabadi Eszter tanító osztályfőnök - 2.A
Dr. Szécsiné Hegyi Rita tanító napközi - 4.C
Széderné Litványi Tünde tanító osztályfőnök - 1.C
Szénássy Klára tanító osztályfőnök - 2.C
Takács Krisztina tanító napközi - 3.B
Dr. Tarnai Istvánné mesterpedagógus, tanító osztályfőnök - 1.B
Telek István mesterpedagógus - pedagógusminősítési és -ellenőrzési szakértő, vezetőtanár testnevelés
Tibola Eszter tanító osztályfőnök - 4.C
Tóthné Mezei Anna tanító osztályfőnök - 3.C
Tóvári Sándorné tanító napközi - 3.A
Vál Adrienn tanár matematika
Dr. Varga-Koritárné Boglári Margit tanár matematika, német nyelv osztályfőnök-helyettes - 5.B
Varjas János tanár földrajz, történelem
Várnagyi Kinga tanító osztályfőnök - 1.B
Villányi László munkaközösség-vezető, tanító osztályfőnök - 3.A