Berze Nagy János AMI képzési kínálata a Deákban

Tanév
Dátum

Kézműves oktatás


Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyakorlati oktatás mellett a magyar népi folklór, szellemi– és tárgyi kultúra elméleti alapjaival is megismertessük a nálunk tanuló gyermekeket: jeles napok a népi motívumkincs feldolgozásán keresztül.
A kézügyesség fejlődésével javul a tanulók írásképe, vonalvezetésük biztosabbá válik. Az örömmel végzett alkotói tevékenység sikerélményt okoz, miközben a gyermekek fantáziája, színérzéke, kreativitása fejlődik, érzelemviláguk gazdagodik. 
Tanulmányaik végére, a népi kézművesség alapjainak elsajátításával, a hagyományos formavilág és motívumkincs felhasználásával - önállóan kitalált és elkészített használati- és dísztárgyakat tudnak alkotni.
A foglalkozásokat az Általános Iskolában tartjuk, heti 2 alkalommal 90 percben.

 

A következő kód a beiratkozáshoz vezet:

 

kézműves kód

 

Néptáncoktatás


A néphagyományra épülő táncos képzés játékszituációba beépített képességfejlesztés, mely a tanulási alapkészségek fejlesztésének eredményességében nyújt segítséget. Az életkori sajátosságoknak megfelelően ezek az írásmozgás koordináció, a beszédhanghallás, az elemi számolási készség, a reláció szókészlet, a tapasztalati következtetés, a fizikai állóképesség, és a tapasztalati összefüggés.
A foglalkozásokon lehetősége nyílik a gyermekeknek megismerkedni a magyar népi játékokkal és néptánc alapjaival. A népi játékok közvetve segítik az általános iskolai tanulást. A nagy-mozgások révén a formákat tudatosítják, mely a betűírást könnyíti. A játékok kiszámolói a számfogalmat a ritmusérzéket erősítik. A játékokhoz kapcsolódó szabályok erősítik a szabálytudat kialakítását, az együttműködés fejleszti a szociális készséget. A mozgás fejleszti az izomzatot, testtudatot, térérzékelést, emellett felszabadító és stresszoldó hatása is van. A foglalkozások hetente 2 alkalommal, a délutáni tanszoba után zajlanak.

A következő kód a beiratkozáshoz vezet: 

 

néptánc kód

 

A beiratkozásról 
•    weboldalunkon: http://berzeami.hu
•    emailen: berze.nagy@gmail.com vagy
•    irodánkban: 72/551-139 illetve 30/752-15-15 telefonszámokon érdeklődhet.

 

brosúra1

 


 

brosúra2