Gyakori kérdések

Mit nyújt a Deák a gyermekeiknek?

Hiszünk abban, hogy érzelmi biztonságot tudunk nyújtani diákjainknak, hiszen a szeretet a nevelés egyik kulcsfogalma.
Alapvető célunk, hogy a Deák olyan iskola legyen, ahol a diákok jól érzik magukat, ahová a szülők is szívesen jönnek be, ahol a tanárok szeretnek és tudnak is jól tanítani, nevelni.
Nevelőtestületünk alapvető normái közé tartozik a szeretetelvű nevelés, az empátia, a tolerancia, a szemléletbeli nyitottság, a szakmai felkészültség, a minőségi munka iránti vágy, az igényesség, az értékcentrikusság, a rugalmasság.
Olyan környezetet kínálunk, ahol jó gyereknek lenni: tágas tereket; barátságos, a 21. század technikai vívmányaival felszerelt tantermeket; mozgalmas közösségi élettel teli iskolaépületet nagy udvarral, sportpályákkal, korszerűen felújított játszótérrel, szabadtéri tantermekkel.

Kik nyerhetnek felvételt a Deákba?

Iskolánk nem körzetes iskola. A felvételi eljárásrendünk értelmében elsőbbséget élveznek azok, akiknek szülei egyetemi dolgozók, illetve akiknek a testvérei már intézményünkbe járnak, de ez természetesen nem kizárólagos feltétele a Deákba való bekerülésnek. 

Milyen osztálytípusok közül lehet választani? 

A 2021/2022-es tanévben is három párhuzamos osztályt indítunk.
 
Az 1.a osztályunk hagyományos osztály, emelt óraszámú angol nyelvi oktatással.
Az 1.b osztályunk hagyományos osztály, emelt óraszámú német nyelvi oktatással.

A hagyományos osztályok napirendje szerint az órákat délelőtt tartjuk, délután napközis foglalkozáson vesznek részt a gyerekek.

Az emelt óraszámú idegen nyelvi oktatás azt jelenti, hogy ezekben az osztályokban heti három órában tanulják a gyerekek az osztálytípusnak megfelelő idegen nyelvet. Ennek megoszlása a következő: két idegen nyelvi óra és egy készségtárgy idegen nyelven.  Az óraszám a negyedik évfolyamon négy órára emelkedik. 

Az 1.c osztályunk iskolaotthonos osztály, választható nyelvként angol, illetve német nyelv tanításával heti egy órában.
Az iskolaotthonos osztályban a délelőtt és a délután folyamán is tanórák és szabad foglalkozások váltják egymást. 
 

Milyen idegen nyelv tanulására van mód, hányadik osztálytól?

Tapasztalataink és eredményeink is azt mutatják, hogy érdemes első osztályban elkezdeni az idegen nyelv elsajátítását, így mi a Deákban valamennyi osztályunkban az első osztálytól tanítunk idegen nyelvet.
Az alsó tagozaton az osztályprofilokhoz igazodik az idegen nyelv oktatása. 
A felső tagozaton valamennyi osztályunkban emelt óraszámban tanítjuk az idegen nyelvet (angol, német), ez heti öt órát jelent. 
Második idegen nyelv tanulására az ötödik évfolyamtól csak szakköri keretben van lehetőség. A jelentkezők száma határozza meg, hogy indul-e nyelvi csoport angol, német, olasz és spanyol nyelvből. Itt azonban osztályzatot nem kapnak a gyerekek. A szakkörök az órarendben a gyerekek utolsó órái után kapcsolódnak.

Milyen tanórán kívüli foglalkozásokból tudnak választani a gyerekek?

A közismereti tantárgyakhoz kötődő szakköreink: matematika, természetismeret, fizika, kémia, magyar nyelv; felvételi felkészítők magyar nyelv és irodalomból, matematikából és angol nyelvből; meseszakkör; irodalmi olvasókörök; nyelvi játékok

Művészetek: kézműves szakkör, kórus, rajz szakkör

Együttműködési megállapodásunk keretében

•    az Eck Imre AMI kínálatából választható: színjátszó szakkör, magánének
•    a Berze Nagy János AMI kínálatából választható: képzőművészeti szakkör, néptánc
 
Testnevelés és sport: fiú és lány kosárlabda; kézilabda; foci; mindennapos testnevelés
Térítési díj ellenében: ritmikus gimnasztika, képességfejlesztő torna